Τα χαΐρια μας εδώ.
Πολιτισμικό και κατ'ανάγκη πολιτικό παρατηρητήριο
Λίγα λόγια για εμένα
Ο Μαικήνας κατά κόσμο Γιώργος Λιγνός προερχόμενος απο τη γεννιά των μπουάτ και των πρώτων μαζικών φοιτητικών συνελεύσεων μετά τη δικτατορία, και ηθικός συναυτουργός σε πολλές απο τις ευγενείς πλάνες που κακοφόρμισαν με ευθύνη άλλων και μας έφεραν εδώ που φτάσαμε, πιστεύει σε όλα αυτά που μπορείτε να διαβασετε σε τουτο το βλογότοπο. Απεχθάνεται το ανεξέλεγκτο συναίσθημα αν και χολερικός απο φύση και φυσικά την καπηλεία του ανθρώπινου πόνου που οδηγεί τους πάσχοντες στην αγκαλιά των πάσης φύσης ψευδοπροφητών
Σύνδεσμοι


Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια του θανάτου (απο νομοσχέδιο)
801 αναγνώστες
Τρίτη, 10 Μαΐου 2011
21:30

Ήταν απο τα μυνήματα που συνηθίζω να αγνοώ. Ένας φίλος μου προωθούσε την σελίδα του open gov, (βλέπε διαβούλευση)  που αφορά τον υπο ψήφιση νόμο για τις μεταμοσχεύσεις.

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»

Αν και παλαιός αιμοδότης και δωρητής σώματος αλλά όχι οργάνων, αδιαφόρησα. Ισως απο κεκτημένη ταχύτητα αφού όσες φορές είπα να συμβάλω στις συζητήσεις του open gov στο τέλος απεκόμιζα την αίσθηση ότι ήμουνα και εγώ  ντεκόρ της δημοκρατίας.

Κάτι όμως με «έτρωγε». Μπήκα και αρχισα να διαβάζω. Στην αρχή τα γενικά και αυτονόητα. Αργότερα όμως σκέφτηκα να κοιτάξω το ζήτημα του προσδιορισμού του θανάτου. Είναι άλλωστε γνωστό ότι εκεί εστιάζεται όλη η συζήτηση και όχι στην εμπορευματοποίηση  των οργάνων. Σαφώς και αποτελεί σοβαρό θέμα και το δεύτερο, αλλά πολύ πριν πρέπει να ξεκαθαριστεί επαρκώς η έννοια του θανάτου και συνακόλουθα η έννοια  του εγκεφαλικού θανάτου.

Στο αρθρο 9 λοιπόν  του υπο ψήφιση νομοσχεδίου παράγραφος 5 γράφει:

Αρθρο 9

5. Η αφαίρεση οργάνων από θανόντα δότη διενεργείται μετά την επέλευση του θανάτου, κριτήριο για την οποία είναι η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους, σύμφωνα με τα ευρέως αποδεκτά και σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται επακριβώς το κριτήριο επέλευσης του θανάτου, κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

Δηλαδή ένας Υπουργός με αποφασή του δίνει τον ορισμό του θανάτου.  Ευλόγως αναρωτήθηκα πώς  τέλος πάντων θα αποφανθεί αν είμαι νεκρός άρα κατάλληλος για μόσχευμα; 

 

Οι ανησυχίες μου καθησυχάστηκαν αφού ξαναδιαβάζοντας βλέπω ότι δεν αποφασίζει μόνος του. Υπάρχει το ΚΕΣΥ. Ο νόμος δηλαδή προνόησε και ζητάει τη γνώμη κάποιου γνωμοδοτικού οργάνου. Υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα.

Δυστυχώς όμως είμαι περίεργος.  Τι είναι το ΚΕΣΥ και ποιός νόμος ορίζει την λειτουργία  του αναρωτήθηκα εγώ.

 Είναι ο Νόμος  1278 του 1982 που συμπληρώθηκε  και αναθεωρήθηκαν διατάξεις του το 1994 και το 1997.

Τα κριτήρια του θανάτου αγαπητοί μου αναγνώστες τα καθορίζει βάσει του υπο ψήφιση νόμου ένα όργανο όπου μέλη του είναι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων, των ΟΤΑ, των εμποροβιοτεχνών  που πλαισιώνουν μερικούς γιατρούς.

Αξιζει να διαβάσετε.

 

Σύσταση.

'Αρθρο 1.

Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, συμβουλευτικό όργανο

σε θέματα δομής και λειτουργίας του συστήματος Υγείας, το Κεντρικό

Συμβούλιο Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.).

_____________________________________________________________________

Σύνθεση.

'Αρθρο 2.

. Το ΚΕ.Σ.Υ. αποτελείται από :

 

Α. Τρείς τακτικούς και τρείς αναπληρωματικούς εκπροσώπους του

Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), που ορίζονται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του.

 

Β. Εναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο:

α) της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας !

β) του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου  !

γ) της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). !!!!

δ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) !!!!!

ε) της ανώτατης συνδικαλιστικής Επαγγελματικής οργάνωσης των αγροτών ( ο νόμος ήταν του  1982 μετά αντιμετωπίσθηκε το ζήτημα της εκπροσώπησης των αγροτών)

στ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδας

(Γ.Σ.Ε.Β.Ε) !!!! 

Απο το 1997 με τον Ν.2519/1997 (Α 165) συμμετέχουν

α)  εκπρόσωπος της Ενωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας 

β)εκπρόσωπος της Εθνικης Σχολής Δημόσιας Υγείας. που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Σύλλογο Καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ. και

 γ) ο Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του."

 

Γ. Εναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο, εκλέγεται μεταξύ των εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε., της Ενωσης Ελλήνων Χημικών, της Ενωσης Ελλήνων  Βιολόγων και της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών.

 

Δ. Εναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο:

α) των Ιατρικών Τμημάτων των ΑΕΙ της Χώρας.

β) των Οδοντιατρικών Τμημάτων των ΑΕΙ της Χώρας και

γ) των Φαρμακευτικών Τμημάτων των ΑΕΙ της Χώρας.

 

Καθένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται μεταξύ των εκπροσώπων που

προτείνεται από τις Συνελεύσεις των αντιστοίχων Τμημάτων.

 

Ε. Εναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο των Δημοσίων

Υπαλλήλων που ορίζονται από τη Διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας

συνδικαλιστικής Οργάνωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

 

ΣΤ. Δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς εκπροσώπους του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των νοσοκομείων της χώρας, που ορίζονται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης αυτού.

 

Ζ. Εναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο των Υγειονομικών

Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων οριζόμενους από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Η. Δύο υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σαν τακτικούς και δύο σαν αναπληρωματικούς, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

Θ. Το Διοικητή του ΙΚΑ και τον Υποδιοικητή σαν αναπληρωματικό μέλος.

Ι. Το Διοικητή του Ο.Γ.Α. και το νόμιμο αναπληρωτή του σαν

αναπληρωματικό μέλος.

 

ΙΑ. Τον Πρόεδρο του ΚΕΕΦ και τον Αντιπρόεδρο σαν αναπληρωματικό

μέλος.

 

ΙΒ. Τρία μέλη με ιδιαίτερη επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα

στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, που ορίζονται από

τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σαν τακτικά και τρία που ορίζονται

αναπληρωματικά.

 

ΙΓ. 'Εναν (1) τακτικό και έναν ( 1 ) αναπληρωματικό εκπρόσωπο των

νοσοκομειακών ιατρών, που ορίζονται από τη διοίκηση της κορυφαίας

ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωοης των νοσοκομειακών ιατρών.

 

 

3. Η συγκρότηση του ΚΕ.Σ.Υ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας

και Πρόνοιας και η θητεία του είναι τριετής.

 

 

Αν εσας σας καλύπτει το Κ.Ε.Σ.Υ  τότε κι΄εμένα δεν μου πέφτει λόγος.

 

Στο ίδιο νομοσχέδιο γράφει στην παράγραφο 6 του άρθρου 9

 

 

6.       Όταν ο θεράπων ιατρός διαγνώσει νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους και εφόσον η λειτουργία ορισμένων οργάνων διατηρείται με τεχνητά μέσα, υποχρεούται να προβεί από κοινού με έναν αναισθησιολόγο και ένα νευρολόγο ή νευροχειρουργό στη σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου. Στην πιστοποίηση του θανάτου δεν συμμετέχει ιατρός που ανήκει στη μεταμοσχευτική ομάδα.

 

Μην ξεχνατε ότι ο νόμος πάλι στο άρθρο 9 παράγραφος 5 λέει:

 Με όμοιο τρόπο θεσπίζεται «Κώδικας Πρακτικής», σχετικά με τη διαδικασία διάγνωσης και επιβεβαίωσης του εγκεφαλικού θανάτου.

Με ποιό τρόπο δηλαδή; Μόνο με απόφαση υπουργού  ή και με την εισήγηση του Κ.Ε.Σ. Υ. Μήπως αφήνουμε κατ ουσίαν το πεδίο ανεξέλεγκτο.

Υπάρχει γκρίζα ζώνη.

Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι ένα σοβαρό θέμα αντιμετωπίζεται με προχειρότητα. Στην προσπάθειά  μας να εναρμονιστούμε με την Ευρώπη δεν συζητάμε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα.

Και μόνο η δυνατότητα να αποφασίζει ένας Υπουργός για το αν θα θεωρηθεί κάποιος νεκρός ,  αφήνοντας στην ουσία τον γιατρό ή τους γιατρούς να κρίνουν  ίσως  όπως  θέλουν, δεν δείχνει σοβαρή στάση. Δεν ειμαι κατά αλλά και δεν είμαι  υπέρ. Μια έρευνα στο διαδίκτυο σας πείθει ότι, εκτός απο ακραιφνείς οπαδούς μεταφυσικών και ενίοτε ατεκμηρίωτων απόψεων, υπάρχουν και «σκληροί» επιστήμονες που διασπιστώνουν σοβαρά ελλείμματα ολοκληρωμένης γνώσης περί του θέματος.

Ενα τέτοιο θέμα θα άξιζε να περιβληθεί με ειδικο νόμο ή  την δια του νόμου αυτού παρακολουθησή του απο σοβαρή επιστημονική επιτροπή που να υπόκειται στον έλεγχο της Βουλής.  Έτσι τουλάχιστον γίνεται σε άλλες χώρες. Επιδεικνύουμε ανεπίτρεπτη αδιαφορία για ζητήματα βιοηθικής και χρηστής ιατρικής παρέμβασης.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που συζητάμε γονατογραφήματα.

 

ΜΑΙΚΗΝΑΣ

 

 

 ΥΓ:

Η συνεισφορά των εκπροσώπων του συνδικαλιστικού κινήματος στο θέμα αυτό θυμίζει την μέχρι τούδε μη εκδοθείσα ανακοινωση του θανάτου του Βορειοκορεάτη ηγέτη ΚΙΜ ΙΛ ΣΟΥΝΓΚ ο οποίος θεωρείται ζωντανός αφού το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ δεν εξέδωσε ακόμα ανακοίνωση

 

 

 

Σχόλια

11/05 10:06  ks
Νομιζω οτι το να δινει τη γνωμη του ο απλος κοσμος σε ενα τοσο θεμελιωδες ζητημα ειναι μια καλη ασφαλιστικη δικλειδα. Δεν θα εμπιστευομουν σε γιατρους τα θεματα αυτου του ειδους, αγαπητες Μαικήνα, αφου οι γιατροι ζουμε με το θανατο και αυτο μας διαφοροποιεί συχνά απο τον υπολοιπο κόσμο. Ουτως ή αλλως, ο θανατος ειναι απο τις λιγες κατα τη γνωμη μου αποφασεις που θα οφειλαν να επαφιενται στο μεσο συλλογικο νου (βλ. και σημερινο σημειωμα μου για τις υπολοιπες)
http://konstantin.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=31380&blid=496
11/05 10:18  Μαικήνας
Συμφωνώ αλλά και πάλι έχουμε ένα πρόβλημα. Ή εξασφαλίζουμε τους όρους μιας σοβαρής συζήτησης, η οποία βέβαια πρέπει να είναι στην γνώση του κοινού, ή όχι. Το δεύτερο δηλαδή η μη σοβαρή επιστημονική συζήτηση, απειλείται και απο τη βιομηχανία των μεταμοσχεύσεων αλλά και απο το λαϊκό αίσθημα. Θα θέλατε να αποφαίνεται ο κόσμος με απροσδιόριστες διαδικασίες υπο τις προτροπές ενός φανατικού ιερωμένου.
Ομως σε μια σοβαρή επιστημονική επιτροπή θα μπορούσε να υπάρχει επιστήμονας ιερωμένος ο οποιος να θέτει θέματα ηθικού χαρακτήρα με βάσει πάντα τα δεδομένα, τα οποία έτσι και αλλιώς δεν απαντούν τελεσίδικα στην έννοια του θανάτου μόνο όταν ο εγκέφαλος δεν "δείχνει" ότι λειτουργεί.
Στην λογική ΦρανκεστάΙν δεν πρέπει να αντιτάσουμε μια άλλη εξισου επικίνδυνα απροσδιοριστη λογική.
Ευχαριστώ για την συμβολή σου στο σοβαρό αυτό θέμα
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
Είμαστε πτωχευμένοι. Αλλοι λένε "μας πτώχευσαν" κι άλλοι "πτωχεύσαμε"
Εκτός απο τα λεφτά τελείωσαν τα ψέματα, τα άλλοθι, τα ελαφρυντικά και οι συμψηφισμοί
Τα θύματα πολλά. Πάνω απ όλα οι άνθρωποι. Ακολουθούν οι θεσμοί και οι δομές.
Είναι όμως μόνο θέμα χρημάτων;
Είναι όμως θέμα δομών;
Ή είναι θέμα τρόπου σκέψης ;
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις